Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại tới chúng tôi

+84 0906.262.100

Email tới chúng tôi

vuakhotronsan@gmail.com

Báo cáo thường niên

Bởi Admin / 3136 xem

Thứ tự Tên Tải về
1 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

2 Báo cáo thường niên năm 2013

3
Báo cáo thường niên 2012 CTCP Sông Đà Cao Cường

4
SCL Báo cáo thừơng niên 2011 CTCP Song Da Cao Cuong

5
Báo cáo thường niên 2010

6
Báo cáo thường niên 2009

 

7
Báo cáo thường niên 2008

 

 

Danh mục
Tải catalogue

Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải công nghiệp thân thiện môi trường

- Gạch bê tông khí chưng áp AAC

- Vữa khô trộn sẵn: Vữa xây, vữa trát tô, vữa chuyên dụng dùng cho gạch AAC, vữa chuyên dụng dùng cho gạch không nung, gạch đỏ...

- Keo ốp lát gạch đá

- Tro bay, xỉ than, bọt xỉ...

Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
+84 0906.262.100
HÌnh ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0906262100
+84 0906.262.100