Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại tới chúng tôi

+84 0906.262.100

Email tới chúng tôi

vuakhotronsan@gmail.com

Thành tựu Công ty SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Được thành lập từ năm 2007, trong quá trình xây dựng và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định

Với những thành tựu và đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG đã được nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý:

VIFOTECH
Giải thưởng Sao Vàng
Kỉ niệm chương
Bằng khen
Bằng lao động sáng tạo

Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải công nghiệp thân thiện môi trường

- Gạch bê tông khí chưng áp AAC

- Vữa khô trộn sẵn: Vữa xây, vữa trát tô, vữa chuyên dụng dùng cho gạch AAC, vữa chuyên dụng dùng cho gạch không nung, gạch đỏ...

- Keo ốp lát gạch đá

- Tro bay, xỉ than, bọt xỉ...

Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
+84 0906.262.100
HÌnh ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0906262100
+84 0906.262.100