Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại tới chúng tôi

+84 0906.262.100

Email tới chúng tôi

vuakhotronsan@gmail.com

Kết quả đại hội cổ đông

Bởi Admin / 3211 xem
Thứ tự Tên Tải về
1 Biên bản và Nghị quyết Đại hội

2 Kế hoạch kèm theo Nghị quyết số 480/NQ-HĐQT ngày 24/11/2014

3
Nghị quyết số 480/NQ-HĐQT ngày 24/11/2014 về điều chỉnh kế hoạch 2014 và kế hoạch tạm ứng cổ tức

4
Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2014

5
Biên bản Đại hội CĐ thường niên 2013

6
Nghị quyết Đại hội CĐ thường niên 2013

6 Nghị quyết 2012

 

Danh mục
Tải catalogue

Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải công nghiệp thân thiện môi trường

- Gạch bê tông khí chưng áp AAC

- Vữa khô trộn sẵn: Vữa xây, vữa trát tô, vữa chuyên dụng dùng cho gạch AAC, vữa chuyên dụng dùng cho gạch không nung, gạch đỏ...

- Keo ốp lát gạch đá

- Tro bay, xỉ than, bọt xỉ...

Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
+84 0906.262.100
HÌnh ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0906262100
+84 0906.262.100