Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại tới chúng tôi

+84 0906.262.100

Email tới chúng tôi

vuakhotronsan@gmail.com

Sông Đà Cao Cường cấp gạch nhẹ chưng áp AAC & Vữa khô trộn sẵn vào Dự án Đoàn Ngoại Giao

Bởi Admin / 3389 xem

Gạch nhẹ chưng áp AAC SCL-BLOCK, vữa khô trộn sẵn: vữa xây gạch nhẹ, vữa trát gạch nhẹ tại Dự án Đoàn Ngoại Giao, xã Xuân Đỉnh, quận Bắc.

Danh mục
Tải catalogue

Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải công nghiệp thân thiện môi trường

- Gạch bê tông khí chưng áp AAC

- Vữa khô trộn sẵn: Vữa xây, vữa trát tô, vữa chuyên dụng dùng cho gạch AAC, vữa chuyên dụng dùng cho gạch không nung, gạch đỏ...

- Keo ốp lát gạch đá

- Tro bay, xỉ than, bọt xỉ...

Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
+84 0906.262.100
HÌnh ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0906262100
+84 0906.262.100