Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại tới chúng tôi

+84 0906.262.100

Email tới chúng tôi

vuakhotronsan@gmail.com

Báo cáo tài chính

Bởi Admin / 3729 xem

Năm 2015

Thứ tự Tên Tải về
1 Báo cáo tài chính Quí III 2015

2 Báo cáo tài chính Quí II 2015

3
Báo cáo tài chính Quí I 2015

 

Năm 2014

Thứ tự Tên Tải về
1 Báo cáo tài chính năm 2014

2 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014

3
Báo cáo tài chính Quý III năm 2014

4
Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014 đã được soát xét

5
Báo cáo tài chính quý II năm 2014

6
Báo cáo tài chính Quý I năm 2014

 

Năm 2013

Thứ tự Tên Tải về
1 Báo cáo tài chính năm 2013

2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2013

3
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013

4
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

5
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013

6
báo cáo tài chính quý 1 năm 2013

 

Năm 2012

Thứ tự Tên Tải về
1 Báo cáo tài chính năm 2012

2 Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012

3
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2012

4
Bao cao tai chinh quy 2 nam 2012

 

Năm 2011

Thứ tự Tên Tải về
1 Bao cao tai chinh nam 2011chuan

2 Bao cao tai chinh quy 3-2011

3
Bao cao tai chinh ban nien 2011

4
Bao cao tai chinh hop nhat quý II nam 2011

5
bao cao ban giam doc + kiem toan 6 thang dau năm 2011

6
thuyet minh BCTC hop nhat quý II nam 2011

7 BCTC-Q1-2011

 

Năm 2010

Thứ tự Tên Tải về
1 BCQT-Q4.2010

2 BCSDV 2010

3
Giai.trinh.thue.quy.3-2010

4
Bao cao tai chinh kiem toan nam gui CK 2010

 

 

Danh mục
Tải catalogue

Là đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng từ phế thải công nghiệp thân thiện môi trường

- Gạch bê tông khí chưng áp AAC

- Vữa khô trộn sẵn: Vữa xây, vữa trát tô, vữa chuyên dụng dùng cho gạch AAC, vữa chuyên dụng dùng cho gạch không nung, gạch đỏ...

- Keo ốp lát gạch đá

- Tro bay, xỉ than, bọt xỉ...

Km 28+100m, quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
+84 0906.262.100
HÌnh ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
0906262100
+84 0906.262.100